Algemene voorwaarden

Definities.

Trouwauto.nl is de persoon of rechtsvorm die de website www.trouwauto.nl beheerd, genoemd Trouwauto.nl

Verhuurder de persoon of persoonsvorm die de advertentie plaatst genoemd verhuurder.

Huurder de persoon of persoonsvorm die het voertuig huurt.

Overeenkomst.

De verhuurder doet zaken met de huurder, of de huurder doet zaken met de verhuurder zonder tussenkomst van Trouwauto.nl. Trouwauto.nl is niet verantwoordelijk voor geschillen tussen huurder en verhuurder.

Adverteren.

De verhuurder is verantwoordelijk  zijn of haar advertentie. Dit geld ook voor de foto’s en teksten die eventueel auteursrechtelijk beschermd zijn, hierop is het Nederlands recht van toepassing.

Niets van de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in welke vorm of wijze dan ook zonder toestemming van Trouwauto.nl

Trouwauto.nl kan geen toezegging doen over aantal bezoekers of aanvragen er kan daarover niets geclaimd worden.

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.